محاسبه ظرفیت کولر گازی

محاسبه ظرفیت پکیج
محاسبه ظرفیت پکیج
فوریه 17, 2020
سرویس کولر آبی
سرویس کولر آبی
می 12, 2020
محاسبه ظرفیت کولر گازی

محاسبه ظرفیت کولر گازی

قبل از اینکه ما بخواهیم به شما نحوه محاسبه ظرفیت کولر گازی را آموزش بدهیم باید به شما نرم افزارمون را معرفی کنیم!

بله!

نرم افزار محاسبه ظرفیت کولر گازی و اسپلیت

نرم افزار محاسبه ظرفیت کولر گازی و اسپلیت

محاسبه ظرفیت کولر گازی

آموزش نحوه محاسبه ظرفیت اسپلیت

نرم افزار کولرگازی ما در این مدت کار را برای شما خیلی آسان نموده ایم چرا که این نرم افزار خیلی ساده نویسی شده است در عین دقت بالا یعنی ما ظرفیت اسپلیت را برای شما به سه روش زیر محاسبه می نماییم:

محاسبات ظرفیت سرمایشی و در نتیجه انتخاب کولر گازی را برای شما :

  1- با استفاده از ظرفیت سرمایشی بر حسب بی تی یو بر ساعت (BTU/hr)

  2- محاسبات سریع، سرانگشتی و حدودی بار سرمایشی

  3- محاسبه دقیق ظرفیت بار سرمایشی

محاسبه ظرفیت سرمایش بر حسب (BTU/hr):

شما اگر ظرفیت سرمایش فضای خود را داشته باشید به راحتی می توانید برای خود کولر گازی انتخاب نمایید، چون واحد سرمایش کولر اسپلیت ها نیز بر حسب BTU/hr است.

برای محاسبه ظرفیت سرمایش یکی از بهترین و معترترین ها استانداردها و هندبوک های اشری آمریکا می باشد. در این هندبوک ها چند روش محاسباتی وجود دارد بخش حدودی که بر باعث استفاده از متراژ، کاربری و میزان بار افراد محاسبه می شود.

شهر

مسکونی اداری تجاری
تهران ۴۰۰ ۶۰۰ ۸۰۰
مشهد ۴۰۰ ۶۰۰ ۸۰۰
گیلان ۳۷۰ ۵۷۰ ۷۷۰
بوشهر ۵۶۰ ۷۶۰ ۹۶۰
یزد ۴۰۰ ۶۰۰ ۸۰۰
شیراز ۶۱۰ ۸۱۰ ۱۰۱۰
اهواز ۶۱۰ ۸۱۰ ۱۰۱۰
کیش ۶۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰
تبریز ۴۰۰ ۶۰۰ ۸۰۰

در محاسبات سرمایشی (محاسبه ظرفیت کولر گازی) بصورت دقیق تقریبا از 13 پارامتر استفاده میشود:

 • بار تشعشعی خورشید مخصوصا از شیشه ها

 • ASHRAE CLEAR DAY MODEL SOLAR CALCULATOR
  Revised 3/28/06 calculations by: J.W. Ramsey
  ENTER CALCULATED 273 “=n-D”
  MONTH 10 n= 279 243 intermediate calc. for n-D
  DAY 6 DECLINATION -6.18296
  LATITUDE (deg) 45 SUNSET (deg) 83.78073
  SURFACE AZIMUTH (deg) 0 SUNRISE (hr) 6.414618 Intermediate calculations for determining  A, B & C
  SURFACE TILT (deg) 0 SUNSET (hr) 17.58538 Note: This transmitted is for actual ground reflectance Note: SHGF uses 0.2 for ground reflectance
  GROUND REFLECTANCE 0.13 A= 378 BTU/HR-FT^2 365
  B= 0.16 0.177
  C= 0.073 0.092
  intermediate calculations for diffuse on vertical using ASHRAE formulas solar transmission and absorption, ASHRAE formulas for single sheet DSA glass
  TRANSMITTED
  ENTER CALCULATED ANGLES, DEG INCIDENT FLUX,BTU/HR-FT^2 (single DSA) SHGF
  SOLAR TIME ALTITUDE AZIMUTH INCIDENCE IDN ID Id IR BTU/Hr-ft^2 BTU/Hr-ft^2 Cos(theta) Idv/IdH (TAU),theta (ALPHA),theta
  5 -14.9577 -96.2865 104.9577 0 0 0 0 0 0 -0.25811 0.45 0 0
  5.5 -9.66673 -90.9068 99.66673 0 0 0 0 0 0 -0.16792 0.485446 0 0
  6 -4.36776 -85.6195 94.36776 0 0 0 0 0 0 -0.07616 0.518534 0 0
  6.5 0.893915 -80.3321 89.10609 0.01329 0.000207 0.00097 0 0.000782 0.000797 0.015601 0.556894 0.033288 0.02273
  7 6.072694 -74.9559 83.92731 83.30148 8.812478 6.081008 0 7.184696 7.411116 0.10579 0.599733 0.263941 0.05869
  7.5 11.12009 -69.4034 78.87991 164.894 31.80245 12.03726 0 24.02123 24.75053 0.192866 0.645925 0.452904 0.065297
  8 15.98221 -63.5863 74.01779 211.4084 58.20895 15.43282 0 46.85991 48.04579 0.275339 0.694052 0.593192 0.06188
  8.5 20.59729 -57.4158 69.40271 239.8676 84.38479 17.51033 0 72.13666 73.69164 0.351797 0.742473 0.689057 0.057728
  9 24.89354 -50.8048 65.10646 258.4718 108.7995 18.86844 0 96.70131 98.59431 0.420934 0.789407 0.750237 0.055731
  9.5 28.78762 -43.675 61.21238 271.1423 130.5725 19.79339 0 118.6246 120.8531 0.481564 0.83303 0.787377 0.055675
  10 32.18484 -35.9689 57.81516 279.9219 149.1011 20.4343 0 136.9979 139.5435 0.532652 0.871573 0.809323 0.056488
  10.5 34.9823 -27.6683 55.0177 285.9508 163.9423 20.8744 0 151.4724 154.2851 0.573323 0.903425 0.822202 0.057331
  11 37.07656 -18.8152 52.92344 289.8902 174.7695 21.16198 0 161.908 164.9157 0.602882 0.927224 0.829662 0.057868
  11.5 38.37614 -9.52798 51.62386 292.1219 181.3555 21.3249 0 168.2151 171.3386 0.620821 0.941935 0.833592 0.058109
  12 38.81704 0.002562 51.18296 292.8451 183.5658 21.37769 0 170.3262 173.4877 0.626836 0.946912 0.834826 0.05817
  12.5 38.37614 9.527977 51.62386 292.1219 181.3555 21.3249 0 168.2151 171.3386 0.620821 0.941935 0.833592 0.058109
  13 37.07656 18.81518 52.92344 289.8902 174.7695 21.16198 0 161.908 164.9157 0.602882 0.927224 0.829662 0.057868
  13.5 34.9823 27.66831 55.0177 285.9508 163.9423 20.8744 0 151.4724 154.2851 0.573323 0.903425 0.822202 0.057331
  14 32.18484 35.96894 57.81516 279.9219 149.1011 20.4343 0 136.9979 139.5435 0.532652 0.871573 0.809323 0.056488
  14.5 28.78762 43.675 61.21238 271.1423 130.5725 19.79339 0 118.6246 120.8531 0.481564 0.83303 0.787377 0.055675
  15 24.89354 50.8048 65.10646 258.4718 108.7995 18.86844 0 96.70131 98.59431 0.420934 0.789407 0.750237 0.055731
  15.5 20.59729 57.41578 69.40271 239.8676 84.38479 17.51033 0 72.13666 73.69164 0.351797 0.742473 0.689057 0.057728
  16 15.98221 63.5863 74.01779 211.4084 58.20895 15.43282 0 46.85991 48.04579 0.275339 0.694052 0.593192 0.06188
  16.5 11.12009 69.40336 78.87991 164.894 31.80245 12.03726 0 24.02123 24.75053 0.192866 0.645925 0.452904 0.065297
  17 6.072694 74.95589 83.92731 83.30148 8.812478 6.081008 0 7.184696 7.411116 0.10579 0.599733 0.263941 0.05869
  17.5 0.893915 80.33208 89.10609 0.01329 0.000207 0.00097 0 0.000782 0.000797 0.015601 0.556894 0.033288 0.02273
  18 -4.36776 85.61949 94.36776 0 0 0 0 0 0 -0.07616 0.518534 0 0
  18.5 -9.66673 90.90679 99.66673 0 0 0 0 0 0 -0.16792 0.485446 0 0
  19 -14.9577 96.28652 104.9577 0 0 0 0 0 0 -0.25811 0.45 0 0
  MULTIPLY  BTU/HR-SQ. FT. by 3.15 to get W/SQ. METER
 • جهت قرار گیری محل زندگی شما نسبت به خورشید ( طول و عرض جغرافیایی) یک از پارامترهای مهم محاسبه ظرفیت کولر گازی 

 • بار تشعشعی خورشید در محاسبات سرمایش

  بار تشعشعی خورشید در محاسبات سرمایش

  ساعت های مختلف بار تابشی خورشید بر روی مصالح ساختمان

 • بار هدایتی از جدارها

 • q = U*A*∆t

 • جنوب شرق شرق
  جنوب غرب شمال شرق
  جنوب غرب شمال غرب شمال
  آجر توپر 10cm + گچ 0.49 0.53 0.57 0.57
  آجر توپر 22cm + گچ 0.38 0.41 0.43 0.43
  آجر توپر 34cm + گچ 0.23 0.33 0.35 0.35
  آجر توخالی 20cm + گچ 0.32 0.34 0.36 0.36
  آجر توخالی 27cm + گچ 0.23 0.23 0.24 0.24
  آجر توخالی 40cm + گچ 0.19 0.19 0.2 0.2
  آجر  10cm+یونولیت5cm +گچ 0.32 0.34 0.36 0.36
  آجر  10cm+یونولیت10cm  + فاصله هوایی 5cm+گچ 0.18 0.18 0.18 0.18
  بتن 15cm+عایق20cm+نماسنگ 0.062 0.062 0.63 0.63
 • از دیگر پارامترهای تاثیر گذار در محاسبه ظرفیت کولر گازی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ضریب ذخیره

 • موقعیت دیوار، درب و پنجره ها نسبت به خورشید

 • ضریب سایه

 • دما ها و اختلاف دمای شب و روز

 • شرایط جغرافیایی شهر ها

 • رطوبت نسبی هوا

 • بار گرمایشی تجهیزات

 • بار محسوس و نهان افراد

 • qt = 3.0 *Q* ∆W

 • بار نفوذی هوای گرم بیرون به داخل

 • و ….

 • منبع اشری 
5 1 امتیاز
امتیاز
لطفا به ما امتیاز دهید!
[کل: 2 میانگین: 4.5]
مرتضی بخشی
مرتضی بخشی
مهندس مکانیک ⇒ نرم افزار ها داخل منو
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 دیدگاه ها
بازخورد درون خطی
نمایش تمام نظرات
نسرین مقانلو
نسرین مقانلو
جولای 31, 2020 3:13 ب.ظ

سلام؛
برای محاسبه ظرفیت کولرگازی شما خودتون هم انجام میدهید؟

من برای خونمون یک اسپلیت میخواهم بخرم ولی نمیدونم چه ظرفیتی، ممنون میشم راهنمایی کنید.

سهیلا
سهیلا
می 8, 2020 2:59 ب.ظ

سلام
نرم افزار کولرگازی کجاست؟