انواع:
کولر آبی، کولر گازی، چیلر، داکت اسپلیت، برج خنک کننده و دیگر دستگاه های مولد سرما