بهترین روش محاسبه ظرفیت چیلر سرمایشی

سرویس کولر آبی
سرویس کولر آبی
می 12, 2020
چیلر جذبی شعله مستقیم سرما آفرین 40 تا 1000 تن برودتی
تعمیر و نگهداری موتورخانه شبانه روزی
جولای 16, 2022
سرویس کولر آبی
سرویس کولر آبی
می 12, 2020
چیلر جذبی شعله مستقیم سرما آفرین 40 تا 1000 تن برودتی
تعمیر و نگهداری موتورخانه شبانه روزی
جولای 16, 2022

بهترین روش محاسبه ظرفیت چیلر سرمایشی

بهترین روش محاسبه ظرفیت چیلر

بهترین روش محاسبه ظرفیت چیلر

قبل از اینکه ما بخواهیم به شما نحوه بهترین روش محاسبه ظرفیت چیلر سرمایشی را آموزش بدهیم باید به شما نرم افزارمون را معرفی کنیم!

بله!

نرم افزار چیلر

نرم افزار محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی

نرم افزار محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی

بهترین روش محاسبه ظرفیت چیلر

بهترین روش محاسبه ظرفیت چیلر سرمایشی

محاسبه ظرفیت چیلر

محاسبه ظرفیت چیلر

نرم افزار محاسبه ظرفیت چیلر ما در این مدت کار را برای شما خیلی آسان نموده ایم چرا که این نرم افزار خیلی ساده نویسی شده است در عین دقت بالا یعنی ما ظرفیت چیلر را برای شما به سه روش زیر محاسبه می نماییم. (محاسبات ظرفیت سرمایشی و در نتیجه انتخاب چیلر از روی کاتالوگ در نرم افزار ما به سه روش زیر است) :

  1- با استفاده از ظرفیت سرمایشی بر حسب بی تی یو بر ساعت (BTU/hr) – انتخاب چیلر از روی کاتالوگ

  2- محاسبات سریع، سرانگشتی و حدودی بار سرمایشی (محاسبه سرانگشتی محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی یا جذبی)

  3- محاسبه دقیق ظرفیت بار سرمایشی

محاسبه ظرفیت سرمایش بر حسب (BTU/hr):

انتخاب چیلر از روی کاتالوگ: این بخش مخصوص مهندسین و افزاد متخصص می باشد یعنی شما باید در این حد اطلاعات داشته باشید تا بتوانید ظرفیت بار سرمایشی ساختمان خود را محاسبه کنید و سپس با استفاده از ظرفیت سرمایش که محاسبه کردید البته بر حسب BTU/h میتوانید به راحتی از روی کاتالوگ چیلر یا نرم افزار ما مدل مناسب چیلر را انتخاب نمایید. البته اگر بازم نمیتوانید این محاسبات انجام دهید مشکلی ندارد چرا که متوانید از بخشهای دیگه بصورت سرانگشتی یا دقیق استفاده کنید.

برای محاسبه سرانگشتی چیلر تراکمی یا جذبی یکی ازمعتبرترین و ساده ترین روش محاسبه ظرفیت چیلر استانداردها و هندبوک های اشری آمریکا می باشد. در این هندبوک ها چند روش محاسباتی وجود دارد بخش حدودی که با استفاده از متراژ، کاربری و میزان بار افراد محاسبه می شود.

تخمین بار سرمایش برای آپارتمان: (محاسبه سرانگشتی بار برودتی)

ساکنینروشناییظرفیت سرمایشظرفیت سرمایش
واحد متریکمتر مربع/ هر شخصوات/متر مربعمتر مربع/تن تبریدمترمربع/کیلو وات
بار کم30104112
بار متوسط16213710
بار زیاد943359

از جدول فوق میتوانید محاسبه چیلر برای ساختمان خود را انجام دهید بدین صورت که: انتخاب یکی از موارد بارکم، بار متوسط، بار زیاد بستگی به شرایط اقلیمی دارد. همانگونه که در جدول مشخص است، در هر یک از بارهای کم، متوسط و زیاد، گرمای نهان و محسوس ناشی از عوامل گرما زا مانند وجود افراد ویا روشنایی کاملا متفاوت است.در بار کم تعداد حضور افراد در واحد سطح کمتر و در بار زیاد بیشتر است و به موازات آن شدت و ضعف توان روشنایی به ازای واحد سطح نیز چنین است.به عنوان مثال در اولین جدول پیش رو که مربوط به تخمیت بارسرمایی واحد آپارتمانی است در بارکم هر 30 متربع و در بار زیاد هر 9 متر مربع برای یک نفر در نظر گرفته شده استو همچنین مقدار روشنایی در بار کم 10 و در بار زیاد 43 وات بر مترمربع در نظر گرفته شده است.

در محاسبات سرمایشی (محاسبه ظرفیت چیلر) بصورت دقیق تقریبا از 13 پارامتر استفاده میشود:

 • ماشین حساب خورشیدی مدل ASHRAE CLEAR DAY
 • جهت قرار گیری محل زندگی شما نسبت به خورشید ( طول و عرض جغرافیایی) یک از پارامترهای مهم محاسبه ظرفیت چیلر برای محاسبه دقیق ابتدا نیاز دارید عرض جغرافیاییخود را بدست آوردید که این این امر بسیار ساده است یعنی با یک جستجو ساده در گوگل میتوانید آن را بدست آوردید و پس از آن باید این مقدار جداول مرتبط را از داخل استاندارد و هندبوک های اشری انتخاب نمایید.

 • بار تشعشعی خورشید مخصوصا از شیشه ها

 • حرارت اکتسابی از خورشید طول و عرض جغرافیایی-محاسبه ظرفیت کولر گازی

  حرارت اکتسابی از خورشید طول و عرض جغرافیایی-محاسبه ظرفیت چیلر

حرارت اکتسابی که از شیشه های پنجره جذب میشود در هر نقطه از زمین بسیار متفاوت است و برای این منظور جداول با عرض جغرافیایی مشخص شده است و با مراجعه به جداول اشری میتوانید مجموعه کامل آن را مشاهده نمایید . البته باید به این موضوع توجه داشته باشید عرض جغرافیایی شهرهای ایران حدود 33 تا 35 درجه است و با روش میانیابی می توانید مقدار دقیق را از روی جداول بدست آوردید.

 • ساعت های مختلف بار تابشی خورشید بر روی مصالح ساختمان

  با توجه به تغییر زاویه خورشید نسبت به زمین در ساعت های مختلف روز درجه حرارت ساختمان نیز تغییر میکند و این یعنی در برخی ساعات درجه حرارت بصورت بیشینه می باشد که با توجه استاندارد اشری امریکا میانگین ساعات تابش خورشید را میتوان در طول روز برای درجه حرارت انتقالی از خورشید لحاظ کرد که نرم افزارهای محاسباتی ما با این روش کد نویسی شده اند که جهت بهر برداری از این روش باید به بخش دقیق نرم افزار محاسبه ظرفیت چیلر تراکمی مراجعه فرمایید.

 • بار هدایتی از جدارها جهت محاسبه چیلر جذبی

 • q = U*A*∆tبا استفاده از جدول زیر مقادیر ضریب انتقال حرارت مناسب برای جدارهای خود می توانید انتخاب نمایید و به راحتی بار جدارها را محاسبه نمایید.(قابل استفاده برای محاسبه سرانگشتی بار برودتی نیز است)

  جنوب شرقشرق
  جنوب غربشمال شرق
  جنوبغربشمال غربشمال
  آجر توپر
  10cm
  + گچ
  0.50.550.60.57
  آجر توپر
  22cm
  + گچ
  0.40.450.460.42
  آجر توپر
  34cm
  + گچ
  0.250.250.350.37
  آجر توخالی
  20cm
  + گچ
  0.30.320.350.37
  آجر توخالی
  27cm
  + گچ
  0.250.230.220.25
  آجر توخالی
  40cm
  + گچ
  0.20.20.210.21
  آجر  10cm
  +یونولیت5cm
  +گچ
  0.330.350.370.37
  آجر  10cm
  +یونولیت10cm
  + فاصله هوایی 5cm
  +گچ
  0.190.190.190.19
  بتن 15cm
  +عایق20cm
  +نماسنگ
  0.070.070.710.71

از جدول فوق می توان مقدار U را برای فرمول  q = U*A*∆t  برداشت نمود البته اختلاف دما قبل و بعد دیوار بستگی محل قرار گیری دبوار دارد مثلا دیوارهای خارجی که با محیط بیرون در ارتباط است اختلاف دمای بیشتری نسبت به دیواری داخلی دارد و همچنین دیوار داخلی یعنی یواری که یک سمت آن با مثلا راهرو و طرف دیگر آن با اتاق در ارتباط است محاسبه میشود.

 • از دیگر پارامترهای تاثیر گذار در محاسبه چیلر میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ضریب ذخیره

 • ضریب ذخیره

  ضریب ذخیره

  موقعیت دیوار، درب و پنجره ها نسبت به خورشید

 • ضریب سایه

این ضریب بستگی به موقعیت ساختمان نسبت به خورشید محسوب میشود.

 • دما ها و اختلاف دمای شب و روز

 • دما ها و اختلاف دمای شب و روز

  دما ها و اختلاف دمای شب و روز

  • شرایط جغرافیایی شهر ها

شرایط جغرافیایی محل منظور طول و عرض جغرافیایی محل می باشد.

  • رطوبت نسبی هوا

  • بار گرمایشی تجهیزات

بار حرارتی که توسط تجهیزات مکانیکی و الکتریکی مثل لامپ، تلوزیون، یخچال، اجاق گاز و دیگر وسایل گرمازا….

  • بار محسوس و نهان افراد

  • qt = 3.0 *Q* ∆W

  • بار نفوذی هوای گرم بیرون به داخل

  • و ….

منبع اشری 

نتیجه گیری:
نحوه محاسبه ظرفیت چیلر جذبی یا تراکمی شما از راه های فوق میتوانید با استفاده از هندبوک ها و مستندات استاندارد اقدام کنید که بسیار سخت و وقت گیر است و پیشنهاد ما این است که از نرم افزارهای ما استفاده کنیدچرا که ما تمام سه مرحله محاسبات با سه روش مجزا و کاربری آسان برای شما تهویه کرده ایم.(محاسبه سرانگشتی بار برودتی یا محاسبه دقیق)
5 7 امتیازها
امتیاز
لطفا به ما امتیاز دهید!
[کل: 2 میانگین: 4.5]
مرتضی بخشی
مرتضی بخشی
مهندس مکانیک⇒ نرم افزار ها داخل منو
اشتراک در
اطلاع از
guest
14 دیدگاه ها
بازخورد درون خطی
نمایش تمام نظرات
طباطبایی
طباطبایی
سپتامبر 18, 2021 10:02 ب.ظ
امتیاز :
     

مشخصه وقت گذاشتید و زحمت کشیدی. نیاز چنین نرم افزارهای در حوزه صنعت سرمایش و گرمایش ساختمان حس میشد.

حسن روحانی
حسن روحانی
می 14, 2021 2:22 ب.ظ
امتیاز :
     

سلام
تعیین تناژ چیلر بصورت دستی هم میشه انجام داد مثلا از روی کاتالوگ؟!

مجتبی
مجتبی
می 14, 2021 2:20 ب.ظ
امتیاز :
     

سلام
برای محاسبه ظرفیت سرمایش ساختمان حتما باید اجناس و مصالح ساختمان بشناسیم بدانیم چیه؟!

ابراهیمی
ابراهیمی
می 9, 2021 2:16 ب.ظ
امتیاز :
     

سلام
ممنون بابت نرم افزارهای خوبتون!
تفاوت ظرفیت اسمی و واقعی چیلر چیست؟!

مهرداد رحیم پور
مهرداد رحیم پور
می 14, 2021 2:14 ب.ظ
امتیاز :
     

نحوه محاسبه تن تبرید چیلر به چه صورته؟!
یعنی چه تفاوتی بین محاسبه دقیق و محاسبه سرانگشتی چیلر ساختمان وجود دارد؟!

حسین خدادادی
حسین خدادادی
ژوئن 4, 2021 2:12 ب.ظ
امتیاز :
     

سلام
جدول انتخاب چیلر ندارید که خیلی راحت بشه از روی آن برای ساختمان چیلر انتخاب کنم؟!

غفوری
غفوری
نوامبر 14, 2020 12:44 ق.ظ
امتیاز :
     

سلام
نرم افزار چیلر دقیق محاسبه میکنه؟