دانلود هندبوک اشری

ژانویه 13, 2020
تصویر مربوط به اشری آمریکا می باشد

اشری – سازمان مهندسان گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع آمریکا

سازمان مهندسان گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع آمریکا که به اختصار اشری (Ashrae) نامیده میشود معترترین سازمانی است که در زمینه صنعت تاسیسات تهویه مطبوع اقدام […]